Alex Hiddink Grondwerken
Groenloseweg 125
7101 AL Winterswijk
Telefoon 0031 (0)543 51 41 07
Mobiel 0031 (0)6 53 45 33 52
E-mail alex@hiddinkgrondwerken.nl

Grondwerken

Bouw- en woonrijp maken

Wat er ook komt kijken bij het bouw- en woonrijp maken van bestemmingsplannen: we staan ervoor. Vooral op binnenstedelijke locaties komt het nogal eens voor dat de bodem eerst gesaneerd moet worden. Het is belangrijk om de saneringsmethode en het bouwrijp maken goed af te stemmen op het toekomstige gebruik van de locatie. Zo voorkomt u dat u in een later stadium kostbare maatregelen moet treffen. Door onze jarenlange ervaring met saneringen en bouw- en woonrijp maken weten we aan welke eisen de locatie moet voldoen.

 

Uitgraven van woningen en bedrijfshallen

Ook voor het uitgraven van sleuven en bouwputten wordt regelmatig een beroep op ons gedaan. Op de locatie kunnen we het uitgegraven zand en puin meteen scheiden en zeven. Het puin gaat in de recycling en wordt verwerkt tot granulaat, het gezeefde zand kan direct weer worden gebruikt voor de weg- en waterbouw. Milieubewust en kostenefficiënt dus.

 

 

Gebiedsinrichting, cultuurwerken en ontginning

Voor overheden en landschapsorganisaties verzorgen we de volledige inrichting van omvangrijke natuur- en recreatiegebieden. Daarbij hoort ook het uitgraven van kanalen, sloten, beken, vijvers en bekkens en de aanleg van oeverwerken zoals beschoeiingen en damwanden. In opdracht van onder meer de baksteenindustrie ontginnen we rivierkleigebieden en kalkgroeves. Ook met het aanleggen van sportvelden en manegebakken hebben we in de afgelopen jaren al heel wat ‘grondige’ indrukken achtergelaten.

Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende begroting.